ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพงษ์ สุทธเขต (พงษ์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 10
อีเมล์ : suttaket.su@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 19 ม.3 ต. บัวลอย อ.หนองแค จ. สระบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2559,12:08 น.   หมายเลขไอพี : 203.113.98.218


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล